DENEME

BU BİR DENEME AMAÇLI YAZIDIR

Çiçikov’un bu ölü canları satın alması kasaba da oldukça tartışılmış çeşitli dedikodular çıkmıştır. Vali’nin verdiği bir baloda sarhoş olan arazi sahibi yaşlı bir kadın her şeyi itiraf eder dedikodular şöyledir : Çiçikov valinin kzıı ile evlenmek istiyor ve onun çok akılsız biri olduğunu çünkü ölü canları satın aldığını söyler. Hatta Çiçikov’un casus olduğu söylentileri çıkar. Çiçikov bu olaylar üzerine kasabadan hızla ayrılır.

BU BİR DENEME AMAÇLI YAZIDIR

Çarlık Rusya’nın büyük toprak sahiplerinin sahip olduğu köleler için devlet her beş yılda bir gelir , köle sayımı yapar ve bu köleler için vergi alır. Köleler ölmüş bile olsa toprak sahibi bunu ödemekle sorumludur. Baş karakterimiz Çiçikov ise kendini zengin ,asil, biri gibi tanıtıp , kasaba kasaba gezip bu ölü köleleri satın almak ister. Çiçikov gittiği kasabalarda hemen savcı, zengin toprak sahipleri gibi makamlı kişiler ile iletişime geçmeyi başarır ve onlara bir şekilde ölen köleleri kağıt üzerinde satın almak istediği söyler.

BU BİR DENEME AMAÇLI YAZIDIR

Ölü Canlar eseri Rusya’nın 19. yüzyılda nasıl bir durumda olduğunu , toplumsal düzenini ele almış bu konuya ayna tutmuş bir eserdir. Eserin birinci cildi tam olarak yayımlanmıştır fakat ikinci cildi yazar Gogol’un geçirdiği ruh bunalımları yüzünden tarafınca yakılmıştır

BU BİR DENEME AMAÇLI YAZIDIR

Çiçikov’un bu ölü canları satın alması kasaba da oldukça tartışılmış çeşitli dedikodular çıkmıştır. Vali’nin verdiği bir baloda sarhoş olan arazi sahibi yaşlı bir kadın her şeyi itiraf eder dedikodular şöyledir : Çiçikov valinin kzıı ile evlenmek istiyor ve onun çok akılsız biri olduğunu çünkü ölü canları satın aldığını söyler. Hatta Çiçikov’un casus olduğu söylentileri çıkar. Çiçikov bu olaylar üzerine kasabadan hızla ayrılır. Rusya’nın geniş topraklarında dolaşırken bir çiftliğe hayran olur ve çiftlik sahibi ile tanışır.