1 - Temel Kavramlar

Temel Kavramlar

A.SAYI


Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Ör: 0,1,2,3,4,5,6 Rakamların

çokluk belirtecek şekilde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ifadeler ifadesine sayı denir.

Not: Her rakam bir sayıdır. Fakat bazı sayılar rakam değildir.

B. SAYI KÜMELERİ


1. Sayma Sayıları: {1, 2, 3, … , n , …} kümesinin her bir elemanına sayma sayısı denir.

2. Doğal Sayılar: {0, 1, 2, 3, … , n , …} kümesinin her bir elemanına doğal sayı denir. şeklinde gösterilir.

Pozitif Doğal Sayılar= {1, 2, 3, 4, … , n , …} kümesinin her bir elemanına pozitif doğal sayı denir. şeklinde gösterilir.

Not: Sayma sayıları kümesindeki her elemana pozitif doğal sayı da denir.

3. Tam Sayılar: {… , – n , … – 3, – 2, – 1, 0, 1, 2, 3, … , n , …} kümesinin her birelemanına tam sayı denir. Şeklinde gösterilir.

Tam sayılar kümesi; negatif tam sayılar kümesi : şeklinde, pozitif tam sayılar kümesi : şeklinde gösterilir ve sıfırı eleman kabul eden : {0} kümenin birleşim kümesidir.2 - d5fr6gt7yh8uj9ık

6tg7yh8uj9ık076yh8uj9ı